Articles

Łukasz Kozak

Articles

Postawy kobiet wobec I wojny światowej w powieściach Johanny Spaey

AbstractDownload article

First World War, Johanna Spaey, women during the war, postmemory

Paweł Zajas, Niemilknące muzy. Wydawcy, pisarze, tłumacze i pośrednicy kulturowi na frontach Wielkiej Wojny 1914–1918, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout