Articles

Stanisław Prędota

Articles

Hubert Lampo in Polen

Download article

Over het prille begin van Nederlands-Duitse vergelijkende studies

AbstractDownload article

Nederlandse equivalenten van Poolse spreekwoorden in Chłopi van W.S. Reymont

AbstractDownload article

Anton Mrakitsch’ tientalig conversatieboek

AbstractDownload article

Over de Adagia (1552) van Reyer Gheurtz

Download article

Recenzja: Ute K. Boonen, Ingeborg Harmes in Zusammenarbeit mit Michaela Poß, Truus Kruyt und Gunther De Vogelaer, Niederländische Sprachwissenschaft. Eine Einführung, Tübingen 2013, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co KG. ISBN: 978-3-8233-6771-0, 256 blz.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout