Reviewers

 

Lista recenzentów / Lijst van recensenten:

 

Rutger Allen (Vrije Universiteit Amsterdam), Hubert van den Berg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ludo Beheydt (Katholieke Universiteit Leuven), Lars Bernaerts (Universiteit Gent), Jan Bloemendal (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński), Karel Bostoen (Universiteit Leiden), Erica van Boven (Universiteit van Groningen), Réka Bozzay (Debreceni Egyetem), Adam Bžoch (Slovenská Akadémia Vied Bratislava), Maria Chantry (Uniwersytet Wrocławski), Bożena Czarnecka (Uniwersytet Wrocławski), Anikó Daróczi (KGRE Budapeszt), Andrzej Dąbrówka (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa), Ewa Dynarowicz (Uniwersytet Wrocławski), Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackého Olomouc), Arie Gelderblom (Universiteit Utrecht), Judit Gera (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest), Urszula Glensk (Uniwersytet Wrocławski), Idesbald Goddeeris (Katholieke Universiteit Leuven), Anna Gołębiowska (Uniwersytet Opolski), Kees Groeneboer (Universitas Indonesia), Veronika ter Harmsel Havlíková (Univerzita Palackého Olomouc), Kris van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven), Rick Honings (Universiteit Leiden), Joop van der Horst (Katholieke Universiteit Leuven), Matthias Hüning (Freie Universität Berlin), Jeroen Jansen (Universiteit van Amsterdam), Ludo Jongen (Universiteit van Leiden), Jacek Karpiński (Uniwersytet Wrocławski), Michiel van Kempen (Universiteit van Amsterdam),Marta Kostelecká (Masarykova Universita Brno), Lech Krzyżanowski (Uniwersytet Śląski), Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam), Robert de Louw (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ewa Majewska (Uniwersytet Warszawski), Jerzy Maroń (Uniwersytet Wrocławski), Hubert Meeus (Universiteit Antwerpen), Irina Michajlova (Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet), Ton Naaijkens (Universiteit Utrecht), Roland Nagy (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest), Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit Amsterdam), Jelica Novaković-Lopušina (Univerzitet u Beogradu), Jan Pekelder (Univerzita Karlova v Praze/Université Paris Sorbonne), Monika Piotrowska-Marchewa (Uniwersytet Wrocławski), Jacek Pluta (Uniwersytet Wrocławski), Patrycja Poniatowska (Uniwersytet Wrocławski), Gábor Pusztai (Debreceni Egyetem), Iva Rezková (Univerzita Karlova v Praze), Tom Sintobin (Radboud Universiteit Nijmegen), Joanna Skubisz (Uniwersytet Wrocławski), Agnes Sneller (Universiteit Utrecht), Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku), Paweł Stachura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piet van Sterkenburg (Vrije Universiteit Brussel), Frieda Steurs (Katholieke Universiteit Leuven), Els Stronks (Universiteit Utrecht), Jan Stroop (Universiteit van Amsterdam), Carl De Strycker (Universiteit Gent), Agata Szubert (Uniwersytet Wrocławski), Kristin Tytgat (Vrije Universiteit Brussel), Marc Van Vaeck (Katholieke Universiteit Leuven), Wim Vandenbussche (Vrije Universiteit Brussel), Willy Vandeweghen (Universiteit van Gent), Pieter Verstraeten (Katholieke Universiteit Leuven), Ulrike Vogl (Universität Wien), Truus de Wilde (Freie Universität Berlin), Guita Winkel (Universiteit Leiden), Ton van der Wouden (Universiteit van Leiden), Jerzy Żurko (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

 

 

 

Neerlandica Wratislaviensia

Beoordelingsformulier

 

Titel bijdrage:

Naam beoordelaar:

Datum beoordeling:

 

Beste beoordelaar,

 

Hartelijk dank voor uw bereidwilligheid om het bijgevoegde artikel te beoordelen.

 

CRITERIA

 

We gebruiken de volgende criteria om te beslissen welke artikelen we willen publiceren. We zijn speciaal geïnteresseerd over de mate waarin het manuscript volgens uw oordeel voldoet aan de volgende criteria. Per rubriek kunt u de passende kwalificatie vet maken: 1 (slecht/onvoldoende) tot 5 (uitstekend). Op de laatste bladzijde is ruimte voor uitgebreid commentaar.

 

  • Oorspronkelijkheid – hoe origineel is de bijdrage die het artikel aan het veld van onderzoek levert. Op welke wijze is het origineel?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

  • Kwaliteit van het onderzoek – hoe goed is het onderzoek uitgevoerd? Zijn de juiste bronnen gebruikt? Worden de conclusies gerechtvaardigd? Is de indeling van het materiaal logisch?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

  • Relevantie – treedt de auteur van het artikel in debat met de voor het onderzoek relevante wetenschappelijke discussies? Wat is het belang van het uitgevoerde onderzoek?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

  • Kwaliteit van het taalgebruik – is het artikel in grammaticaal en idiomatisch correct Nederlands, Engels, Duits of Pools geschreven? Is het betoog coherent en helder? Worden de ideeën op een effectieve manier overgedragen?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

  • Technische details – is de technische uitvoering van het artikel solide met een adequaat wetenschappelijk apparaat, conform de MLA-stijl (citaten, verwijzingen, samenstelling van de bibliografie, etc.)?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

 

CONFIDENTIALITEIT

 

Openhartigheid is de kern van het beoordelingsproces. De redacteuren van NW willen graag weten wat geprubliceerd moet worden en de auteurs willen graag weten hoe ze hun werk kunnen verbeteren.

 

NW volgt een ‘double-blind’-beleid: de naam van de auteur wordt niet bekendgemaakt aan de beoordelaars en de namen van de beoordelaars worden niet doorgegeven aan de auteurs. Deze vertrouwelijkheid wordt door de redactie steeds gerespecteerd.

 

Elk artikel wordt ten minste door twee beoordelaars gerecenseerd. Wanneer de meningen sterk uiteenlopen kan de opinie van een derde beoordelaar worden ingeroepen.

 

De inhoud van de beoordelingsverslagen wordt aan de auteurs bekendgemaakt wanneer de redactie de auteur op de hoogte stelt van haar besluit over de publicatie van het artikel. Wanneer een ingrijpende revisie nodig is, zal de redactie controleren of deze inderdaad door de auteur in een bevredigende mate is uitgevoerd. Indien nodig zal ze de beoordelaars weer benaderen voor een beknopte beoordeling.

 

De beoordelaars worden verzocht om de manuscripten en hun beoordelingsverslagen vertrouwelijk te hanteren. Nadat de beoordelingsprocedure is voltooid en de redactie haar besluit over publicatie heeft genomen, worden de beoordelaars verzocht de manuscripten te vernietigen.

 

De redactie laat zich bij haar oordeel over publicatie altijd leiden door de beoordelingsrapporten.

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAAR EN SUGGESTIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globaal oordeel

Kruis aan wat van toepassing is:

 

 

Publiceren

 

Publiceren na kleine aanpassingen

 

Publiceren na ingrijpende aanpassingen

 

Niet publiceren

 

* * *

 

Wij danken u hartelijk voor uw bereidwilligheid om als beoordelaar op te treden. Wij stellen het zeer op prijs dat u hier tijd voor heeft willen vrijmaken en uw expertise beschikbaar heeft willen stellen.

* * *

 

 

Het ingevulde beoordelingsformulier kan naar dr. Jan Urbaniak gestuurd worden: janekur2000@yahoo.com of jan.urbaniak@uwr.edu.pl

 

 

 

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy