Dla autorów

 

Stylesheet Neerlandica Wratislaviensia (2016) (op basis van the Modern Language Association Stylesheet)

 

 

 1. Samenvatting van het wetenschappelijke artikel

 

 • staat vóór de tekst

 • in het Engels

 • max. 1.000 tekens/ 160 woorden (inclusief spaties)

 • daarnaast ook sleutelwoorden gerelateerd aan de thematiek van de tekst (maximaal 10)

 

 1. Hoofdtekst van het wetenschappelijke artikel

 

 • maximaal 30.000 tekens / 5000 woorden

 • lettertype: Times New Roman 12

 • regelafstand: 1.5

 • koppen: Times New Roman 12 (bold) van een volgnummer voorzien als 1. (1.1), enz.

opmerking: de eerste regel onder de al dan niet genummerde kop niet laten inspringen; daaropvolgende regels wel laten inspringen met één tabstop

 

 

 

 1. Figuren, grafieken en tabellen

 

 • alle figuren, grafieken en tabellen worden met Arabische cijfers genummerd

 • voor figuren de benaming ‘figuur’/’fig.’ of ‘afbeelding’/’afb. (gevolgd door een gerelateerd cijfer) gebruiken; voor tabellen de benaming ‘tabel’ gebruiken

 • in de lopende tekst worden de verwijzingen naar figuren e.d. met kleine letters geschreven

 • de verwijzingen naar figuren e.d. buiten de lopende tekst direct onder de gerelateerde figuur plaatsen; dan worden ze met hoofdletters geschreven

 • alle beeldmateriaal apart toesturen in jpg-formaat (resolutie minimaal 300 dpi; grootte minimaal 1 MB)

 • bij het gebruik van beeldmateriaal een verklaring t.o.v. auteursrechten (toestemming om het beeldmateriaal te mogen publiceren) naar de redactie sturen

 

 

 

 

 

 

 1. Citaten

 

 • bij korte citaten (korter dan vier alinea’s prozatekst en drie alinea’s strofische tekst) dubbele aanhalingsteken gebruiken; het citaat wordt dan gevolgd door de verwijzing naar de auteur en de pagina van het geciteerde boek (tussen ronde haakjes; zie punt 5)

 • leestekens (punten, komma’s, vraagtekens e.d.) na ronde haakjes plaatsen

Over Voskuil merkt Vaessens op: “Maar zelf kijkt hij daar toch wat anders tegen aan. […] De elite waarop de modernisten Ter Braak en Du Perron zich richtten, heeft niets meer in de melk te brokkelen” (Vaessens 19). Daarmee zet hij Voskuil duidelijk af tegen de grote voorbeelden die de beide helden van Forum zijn.

 • bij korte citaten van een strofische tekst (korter dan drie alinea’s) het einde van de versregel met schuine streep ‘/’ markeren

 • bij lange citaten (langer dan vier alinea’s prozatekst of drie alinea’s strofische tekst) een citaat in een apart tekstblok zonder aanhalingstekens plaatsen; het gehele lange citaat laten inspringen met één tabstop

 • literatuurverwijzing tussen ronde haakjes altijd na de punt van het citaat plaatsen

 • bij het weglaten van delen van een citaat beletselteken ‘...’ gebruiken, voorafgegaan en gevolgd door een spatie

 

“Presidential control reached its zenith under Andrew Jackson. . . . For a time, the United States Telegraph and the Washington Globe were almost equally favored as party organs, and there were fifty-seven journalists on the government payroll”.

 

 • bij het toevoegen van delen van tekst binnen het citaat, vierkante haakjes gebruiken

 • bij het gebruik van het woordje ‘sic’ (wanneer men afstand neemt van een onderdeel van het citaat), het woord tussen vierkante haakjes plaatsen

 

 

 1. Literatuurverwijzingen in de tekst

 

 • direct na het citaat of de parafrasering, maar vóór de punt die het

zinseinde markeert

opmerking: geen komma na de auteursnaam, en geen ‘p.’ voorafgaand aan het

paginanummer

 

In response to Victor Brombert’s 1990 MLA presidential address on the “politics of

critical language”, one correspondent suggests that “some literary scholars envy the

scientists their wonderful jargon with its certainty and precision and thus wish to

emulate it by creating formidably technical-sounding words of their own” (Mitchell 23-24).

 

 

 

 1. Voetnoten

 

 • Maak minimaal gebruik van noten en dan hoofdzakelijk voor literatuurverwijzingen (bij drie bronverwijzingen of meer)

 • de noten (weergegeven in Arabische cijfers) staan altijd na het leesteken

Een factiestrijd tussen Valckenaeristen en Beymanisten in Friesland,1 onrust en oproer in de Verenigde Staten of de delingen van Polen getuigden van een ziekmakende sfeer ook in Europa die de oorzaak was van een zedelijk, cultureel en politiek verval.

 

Door de Bataafse Republiek in een breed (werkelijk of imaginair) Europees kader te plaatsen, waarschuwde de auteur bij wijze van vergelijking voor gevaren die zich elders voordeden. Dat alles werd satirisch ingekleurd.7

 

 1. Literatuurlijst

 

 • afkortingen

z.a – ‘zonder auteur’

z.d. – ‘zonder datum’

z.p. – ‘zonder plaats’

e.a. – ‘en anderen’

 

opmerking: bij een publicatie door meer dan twee auteurs of redacteuren wordt alleen de eerste naam genoteerd, gevolgd door de afkorting ‘e.a’.

ed. – ‘editeur’

red. – ‘redactie’

vert. – ‘vertaling’

 

 • Boek door één auteur

Achternaam, voornaam. Titel. Plaats van verschijnen: naam uitgever, jaartal.

 

Krieger, Murray. Words about Words about Words: Theory, Criticism, and the

Literary Text. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1988.

Bij taalkundige teksten:

Achternaam, voornaam (jaar van uitgave): Titel. Plaats van verschijnen: naam uitgever.

 

Deutscher, Guy (2012): Door de bril van de taal. Hoe woorden de wereld kleuren, Houten: Het Spectrum.

 

 

 • Boek door twee auteurs

Achternaam, voornaam en voornaam achternaam. Boektitel. Plaats van

verschijnen: naam uitgever, jaartal.

 

Panofsky, Erwin en Fritz Saxl. Dürer’s ‘Melencolia I’, Eine quellen- und

typengeschichtliche Untersuchung. Leipzig: Teubner (Studien der Bibliothek

Warburg), 1923.

 

 • Boek door meer dan twee auteurs

Achternaam, voornaam, e.a. Boektitel. Plaats van verschijnen: naam uitgever,

jaartal.

 

Klibansky, Raymond, e.a. Saturn and Melancholy. 1964. Nendeln,

Liechtenstein: Kraus Reprint, 1979.

 

 

 • Boek, samengesteld door een redacteur

Achternaam, voornaam, red. Boektitel. Plaats van verschijnen: naam uitgever,

jaartal.

 

Greenblatt, Stephen J., red. Allegory and Representation: Selected Papers from the

English Institute of Johns Hopkins University 1979-1980. Baltimore: Johns

Hopkins UP, 1981.

 

 • Bij meer dan één titel door dezelfde auteur

---. Boektitel. Plaats van verschijnen: naam uitgever, jaartal. Opmerking:

Noem de boeken in alfabetische volgorde zonder na elke titel een regel over te

slaan.

 

Said, Edward. Culture and Imperialism. London: Vintage, 1994.

---. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. London: Penguin, 1995.

 

 • Artikel in tijdschrift of krant

Achternaam, voornaam, “titel.” Titel tijdschrift jaargang: nummer

(jaartal): nummers eerste en laatste pagina

 

Heinrichs, Katherine, “The Language of Love: Overstatement and Ironic Humor

in Machaut’s Voir Dit.” Philological Quarterly 73:1 (1994): 1-9.

 

 • Elektronische publicatie

Achternaam auteur, voornaam. Titel document. Datum van publicatie op internet (of eventueel datum van de meest recente update). URL. Datum waarop je de site hebt bezocht.

 

Mortimer, Gail. The William Faulkner Society Home Page. 16 sept. 1999.

William Faulkner Soc.

http://www.acad.swarthmore.edu/faulkner. Geraadpleegd DATUM.

 

Voor een meer uitgebreide toelichting over het gebruik van de MLA-stijl verwijzen we naar https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/04/ of de achtste editie van het MLA Handbook (2016).

 

 

 

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy